Utilaje

Această secţiune a aplicaţiei gestionează utilajele din dotarea firmei și înregistrările aferente lor.

Cumpără autoMinder

autoMinder menține evidenţa utilajelor, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • status utilaj
 • date de identificare ale utilajului - marcă, model, tip, locație, cod locație, departament, centru de cost, motorizare, an fabricație, serie
 • detalii achiziție - dealer, valoare inventar, data achiziției, numărul de inventar, index inițial, cod utilaj
 • dimensiuni de gabarit - lungime, lățime, înălțime
 • autorizări ISCIR - periodicitate (luni)
 • revizii - periodicitate (luni), interval (ore funcționare)
 • observații
 • informații ulei motor - tip, cantitate (litri)
 • informații ulei transmisie - tip, cantitate (litri)
 • informații ulei hidraulic - tip, cantitate (litri)
 • consum standard - litri/oră de funcționare
 • capacitate rezervor - litri
 • alte specificații tehnice
 • observații
 • poză utilaj

autoMinder menține evidenţa alimentărilor de carburant, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • identificarea alimentării - departament, tip carburant, index utilaj, dată și oră alimentare
 • detalii alimentare - cantitatea, preț/litru, valoarea fără TVA, cotă TVA, valoarea TVA, total cu TVA
 • observații

autoMinder menține evidenţa completărilor cu ulei, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • identificarea completării - index orar, dată completare și tip ulei
 • detalii - cantitatea, preț unitar, valoarea fără TVA, cotă TVA, valoarea TVA, total
 • observații

Pentru fiecare revizie planificată/efectuată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare furnizor - denumire și cod
 • data și valoarea index-ului la momentul reviziei
 • daca a fost executată extern sau intern
 • executant
 • cost revizie - valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • document recepție - număr și dată
 • informații factură - număr, dată, dată scadentă
 • informații plată - document plată, număr document și dată document
 • observații

Pentru fiecare reparație executată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • indentificarea reparație - descriere, tip reparație
 • detalii recepție - dată, responsabil recepție, document recepție
 • informații factură - număr, dată, dată scadentă
 • informații plată - tip, număr și dată document de plată
 • informații execuție - odometru, data execuției, executant, piese folosite, cost piese folosite, cost manoperă, alte costuri, valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total factură
 • observații

Pentru fiecare echipare cu anvelope, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • date tehnice - producător, model, lățime, înălțime, diametru, sezon, indice de viteză
 • alte informații - grad uzură, poziționare, serie
 • data și valoare indexului în momentul montării
 • data și valoare indexului în momentul demontării (dacă e cazul)
 • observații

Pentru fiecare achiziție de anvelope, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificarea furnizorului - denumire și cod
 • detalii factură - cantitate, preț unitar, ecovaloare unitară, preț total unitar, preț total fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informații factură - număr, dată și data scadentă
 • informații plată - tip, număr și dată document de plată
 • observații

Pentru fiecare echipare cu acumulatori, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificarea acumulatorului - producător, model și capacitate (Ah)
 • identificarea șoferului - șofer, număr marcă șofer
 • data montării
 • data demontării (dacă e cazul)
 • denumire și cod furnizor
 • detalii factură - valoarea fără TVA, cotă TVA, valoarea TVA, total
 • informații factură - număr factură, dată factură și data scadentă
 • informații plată - tip, număr și dată document de plată
 • observații

Pentru fiecare autorizare ISCIR planificată/efectuată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • planificare autorizare - data și notificare în avans (zile)
 • detalii execuție autorizare - dată execuție, index utilaj, unitatea la care s-a efectuat autorizarea și codul de furnizor al acesteia
 • cost autorizare - valoarea fără TVA, cota TVA, valoarea TVA și total
 • informații factură - număr, dată, dată scadentă
 • informații plată - tip, număr și dată document de plată
 • rezultat autorizare ISCIR - admis/respins
 • observații

Pentru fiecare verificare metrologică planificată/efectuată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificarea echipamentului verificat
 • planificare - data, notificare în avans (zile)
 • detalii execuție - data, odometru, furnizor, cod furnizor, valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informații factură - număr, dată, dată scadentă
 • informații plată - tip, număr și dată document de plată
 • observații

Pentru fiecare raport de lucru întocmit, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificarea raportului de lucru - număr, dată, deservent
 • detalii lucrare - denumire, responsabil lucrare, cod
 • informații index - index start, index stop, diferență index-uri
 • alimentare ulei - tip ulei, cantitate ulei
 • alimentare carburant - tip carburant, cantitate, oră, index, consum oră, rest în rezervor

Pentru fiecare alertă, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • descrierea alertei
 • data alertării, notificarea în avans (zile) - dacă alerta este în funcție de dată
 • odometru la care se declanșează alerta, notificarea în avans (ore de funcționare) - dacă alerta este în funcție de index utilaj
 • dacă alerta este expirată (dacă se bifează, alerta nu va mai apărea în Alerte utilaj )
 • observații

Pe lângă alertele predefinite de utilizator, folosind fereastra de mai sus (Alerte), aplicația afișează notificări privind următoarele:

 • revizii
 • autorizări ISCIR
 • verificări metrologice

Pentru fiecare cheltuială, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificarea cheltuielii - denumire, furnizor
 • detalii factură - cantitatea, preț unitar, valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informații factură - număr, dată, dată scadentă
 • informații plată - tip, număr și dată document de plată
 • observații

Pentru fiecare document atașat, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • denumirea documentului
 • descrierea documentului
 • observații

Pentru fiecare transfer efectuat, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • data transferului
 • informații predare - status, numele, funcția și numarul de marca al posesorului, locația, centrul de cost și indexul utilajului
 • informații primire - status, numele, funcția și numarul de marca al posesorului, locația, centrul de cost și indexul utilajului
 • atașament
 • observații

Pentru fiecare schimbare de status, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • status
 • data
 • șofer
 • număr marcă șofer
 • locație
 • cod locație
 • centru de cost
 • index utilaj

Pentru fiecare schimbare de status, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • index utilaj
 • data citirii

Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail